Mirsada Rožajac

Mirsada Rožajac Yazıları

Amasya dragulj Anadolije

Smještena u blizini Mramornog mora, ne suviše daleko od Istanbula, dakle, od turske Evrope, ni od azijske Ankare, Bursa je nezaobilazno svratište stranih gostiju.