Amasya, grad kojoj je sinonim ``šehzadeler šehri``

Amasya dragulj Anadolije

26.06.2015 19:12

Amasya se nalazi u sjevernom dijelu Turske, 340 km sjeveroistočno od Ankare. Nalazi se na planini povrh Crnog mora, dok kroz grad teče rijeka Yesilirmak. U klancu rijeke Ješilirmak (Yeşilırmak, na turskom „zelenarijeka“), na nadmorskoj visini od 411 m, gde se strme stijene sa obje strane nadvijaju nad grad. Amasya ima očuvane, renovirane osmanlijskekuće iz XIX vijeka, sa isturenim sada pretežno restoranima i pansionima  smiještene u prvom redu do rijeke, izgledaju kao da „vise“ sa litica, dok više njih štrče grobnice u stijeni nekadašnjih antičkih, pontskih kraljeva, čineći tipičnu sliku Amasje. Na sijevernoj strani klanca,povrh pontskih grobnica nalaze se ostaci tvrđave, sa turskom zastavom koja se vijori na samom vrhu. 

Amasya, grad kojoj je sinonim ``šehzadeler šehri``  Povijest ovog grada doseže 7500 godina. Razne kulture i civilizacije se mijenjale u njemu (Hititi, Perzijanci, Rimljani, Osmanlije). Bila je centar Osmanske države u kojoj su sultani poput Yildirim Bayezida, Čelebi Mehmeda, Murata 2, Mehmeda Fatiha, Bayezida 2. vršili dušnost valije (guvernera) i sa te dužnosti postavljani za čelnog čovjeka Osmanlijskog carstva.

Za Amasju je vezanasrednjovekovna legenda o nesrećnoj ljubavi između siromašnog momka Ferhata iŠirin,  koja veoma  podsjeća napriču o Romeu i Juliji. Interesantno je da obje priče,  u ono vrijeme veoma udaljena sa kraja svijeta, potiču iz otprilike sličnog vremenskog perioda.  
Ferhata iŠirin 

U neposrednoj blizini rijeke, u samom centru gradanalazi se Kompleks (külliye) sultana Bajazita II (Sultan Beyazıt II Camii) sastavljen od džamije, medrese, biblioteke (kütüphane) i kuhinje (imaret).Najveći vijerski kompleks u Amasji sagrađen je u XV veku (1486) i nalazi se usredlepo uređene bašte kroz koju se ulazi prolaskom kroz kamenu kapiju. Na zidu džamije naslikana su velika kaligrafska slova, koja zajedno sa kaligrafskim natpisima na prozorima čine osnovu spoljne dekoracije džamije. Ispred, u dijelu ka rijeci postavljena je česma (šadirvan), u blizini velikog, starog javora. Iako se od starosti skoro prepolovio, još uvek pravi odličan hlad na klupi koja ga okružuje. 


Kompleks (külliye) sultana Bajazita II (Sultan Beyazıt II Camii) 


Bez obzira na blizinu Crnog mora, na ovom području prevladava umjerena klima.
Zato 
grad je poznat i po poljoprivredi, uzgajanjem jabukai trešanja . Ustvari, Amasja je u Turskoj poznata i kao prijestolnica jabuke (na turskom: elma), koja se ustilizovanoj formi nalazi i na samom grbu grada.


KUD “Saobraćajac” iz Sarajeva

Povod posjete gradu Amasya je  održavanja festivala ULUSLARARASI ATATÜRK KÜLTÜR VE SANAT FESTİVAL`İ u Amasyi . Po pozivu gospodina  Mustafe Kurtuleš organizatora  ovog festivala ujedno sa opštinom Amasya.Na ovom festivalu   učestvovala je folklorna grupa KUD “Saobraćajac” iz Sarajeva.
 Osim BiH učestvovalo je još sedam zemalja : Portugal , Azerbejdžan , Ignušetiya, Kirzistan, Egipat , Litvanija i Kuzey Osetiya - Sjeverna Anatolija .Nakon defilea ulicama grada, folkloraši su posjetiocima  dočarali svu ljepotu izvornog stvaralaštva sa svojim nošnjama .Uz sve to, svaku noć do kada je trajao festival , prisutni su imali priliku gledati izvođenje svih folklornih grupa koje su se predstavljele sa svojom igrom , koreografijom i tradicijom. Tako da možemo reći da je  KUD “Saobraćajac” iz Sarajeva  svojim igrama i koreografijom ponosno prestavio BiH . Podršku i ovacije iz publike građana grada Amasya i uposlenih iz opštine Amasya naviše  su imali učesnici folklorne grupe iz BiH , Bili smo njohovi favoriti . 
To je bilo jedno druženje uz muziku , pjesmu i folklorne igre .Ovo su lijepa druženja koja  omogućavaju svim učesnicima   kvalitetno druženje nova poznanstva i opuštenu komunikaciju ujedno nova iskustva . 

KUD “Saobraćajac” iz Sarajeva